Občané, nemlčte! | Názory | Odkazy | Špatný vtip

Když se nám začátkem roku poprvé dostal do ruky materiál týkající se odprodeje pozemků společnosti KUTIL k.s., mysleli jsme si, že je to špatný vtip.

Prodat pozemek, na kterém je funkční sportoviště, které je využíváno nejen ZŠ Zárubova se sportovním zaměřením, ale i širokou veřejností. Přijít o všechnu zeleň jen proto, aby se vybudovala nová a větší prodejní plocha.
Proto naše Domovní družstvo Imrychova, které zahrnuje vchody 881,880 a 879, se písemně obrátilo na pana starostu se žádostí o přehodnocení tohoto záměru a připojilo se k písemnému protestu občanů.

Máme k tomu několik důvodů.

Do dnešního dne je v Katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 24 zapsáno vlastnictví pro KUTIL k.s. k objektu bydlení s číslem popisným 446. Na snímku katastrální mapy je zakreslen pouze původní objekt, který zde stál před výstavbou prodejny OBI.

Do vybudování současných hřišť byly vloženy nemalé prostředky, m.j. - povrch hřiště na házenou byl hrazen z prostředků Asociace školních sportovních klubů v částce 2 mil.Kč, na fotbalové hřiště byl Magistrátem hl. m. Prahy poskytnut grant ve výši 1,8 mil. Kč před třemi roky. V neposlední řadě byl již na rok 2004 připraven návrh rekonstrukce atletické dráhy, který MČ Prahy 12 neschválila.

Stávající hřiště jsou ideálně položená z hlediska chodu školy. Nová hřiště, které mají být vybudována pod okny učeben, budou rušit výuku a při jejich výstavbě přijdeme o další zeleň, a nejen o tu, která je u současných hřišť.

Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž součástí je kupní smlouva na prodej pozemků v k.ú. Kamýk společnosti KUTIL k.s., nebude budovat nové (menší) hřiště a překládat teplovodní přípojku (kvůli které je nefunkční běžecká dráha) firma KUTIL-OBI, ale městská část z prostředků získaných prodejem.

Nárůstem automobilového provozu, jak osobní, tak i nákladní dopravy a likvidací zeleně dojde k výraznému zhoršení životního prostředí.

V neposlední řadě jsme věřili, že budou upřednostňovány zájmy obyvatel nad zájmy firem a že současný stav prodejen je pro naši lokalitu zcela dostačující.

Ing. Dana Blažková
Domovní družstvo Imrychova, bytové družstvo