Občané, nemlčte! | Názory | Odkazy | Špatný vtip

Městské ovzduší - Koncentrace benzenu a butadienu v městském ovzduší silně zatíženém dopravou
Prachové částice - Vliv automobilové dopravy je nejvýznamější faktor ovlivňující produkci a rozptyl prachových částic.
Vidíme do budoucna - Ještě pár paneláků přistavíme...